Livsarkivet är ett dokument där du bl.a skriver ner dina önskemål om din begravning. Det är helt kostnadsfritt. I Livsarkivet kan du också skriva in vilka familjejuridiska dokument du har upprättat och var de finns förvarade.

En viktig sektion i Livsarkivet handlar om hur du vill ha det om du blir så allvarligt sjuk du inte kan meddela din vilja.

Livsarkivet kan hämtas kostnadsfritt på närmaste auktoriserad begravningsbyrå eller så gör du det online i vår onlinetjänst www.livsarkivet.se. När du gör det online skapas automatiskt en Dokumentbevakning och för Livsarkivet. Om du lämnar in ditt Livsarkiv på papper hos en Auktoriserad Begravningsbyrå så upprättas också en kostnadsfri Dokumentbevakning.

Livsarkivet kan också laddas ner som en PDF här >>
Ett förenklat Livsarkiv Min begravning finns här som PDF>>