Äktenskapsförord

Äktenskapsförord med lokal personlig rådgivning

Boka ett möte med en auktoriserad boutredare nära dig. Förberedande telefonsamtal, upp till två timmars rådgivning, upprättande av äktenskapsförord och undertecknande av dokument.

Pris 3.700 kr

Äktenskapsförord online eller över telefon

Hos Lexly kan du när som helst upprätta ett äktenskapsförord själv online. Du kan även få hjälp av jurist på telefon eller video.

Online 1.075 kr (ord. 1.195 kr)
Med jurist 4.041 kr (ord. 4.490 kr)

Äktenskapsförord fördelar tillgångar

För gifta delas värdet av alla tillgångarna generellt lika vid en skilsmässa, den så kallade giftorätten. Om det ska fördelas annorlunda behövs ett äktenskapsförord. Ofta skrivs en sådan handling då någon har fått ett arv från sina föräldrar, har barn sedan tidigare eller är företagare.

All egendom som inte är reglerad i ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas helt lika mellan dig och din partner vid skilsmässa, det spelar alltså ingen roll om huset eller sommarstugan köptes före äktenskapet. I ett äktenskapsförord kan man avtala om enskild egendom. Det är ett avtal där man bestämmer om viss del eller all egendom skall vara var och ens enskilda.

Exempel:

Under pågående äktenskap får du en sommarstuga som gåva av dina föräldrar och de ställer som krav att det ska vara din enskilda egendom. Då är det viktigt med ett äktenskapsförord om det skulle bli skilsmässa, det räcker inte med att uttala det muntligt att det är enskild egendom då det är svårt att bevisa i en rättstvist.

Att göra på andra hållet, dvs upplösa den enskilda egendomen kring sommarstugan så du och din partner blir gemensamma ägare kan i vissa fall vara krångligare med ett äktenskapsförord. Då är det enklare att upprätta ett gåvobrev där du ger bort halva fastigheten som gåva till din partner om inte även det är reglerat i gåvobrevet.

Viktigt är att registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket. Om det inte görs så är avtalet inte giltigt.