Att förvara t.ex. ett äktenskapsförord, testamente, Livsarkiv eller gåvobrev på ett säkert ställe är en självklarhet.

Men har du tänkt på att lika viktigt som att dessa har blivit skrivna är att de faktiskt kommer fram den dag de behövs?
Alla företag som är knutna till Juridikpoolen erbjuder därför förvaring och bevakning av viktiga dokument via vår tjänst ”Dokumentbevakning”.

Förvaringen av originaldokumenten sker i brandklassade kassaskåp hos begravningsbyrån. De scannas också in som kopior i vår digitala tjänst Dokumentbevakningen där ditt personnummer bevakas per automatik mot Skatteverket. På så sätt får både begravnignsbyrån och vårt centrala kansli på SBF en avisering vid ett dödsfall. Då ser vi till att testamenten, Livsarkiv, gåvobrev och annat kommer fram till rätt person.

De auktoriserade begravningsbyråerna förvarar och bevakar tiotusentals dokument och det ökar för varje år bl. a. för att allt fler banker lägger ner sin service kring bankfack.
Så om du vill förvara och bevaka dina dokument tryggt – lägg till tjänsten Dokumentbevakning när du är klar med ditt testamente.