Gåvobrev

Gåvobrev med lokal personlig rådgivning

 

Boka ett möte med en auktoriserad boutredare nära dig. Förberedande telefonsamtal, en timmas rådgivning, upprättande av gåvobrev och undertecknande av dokument.

Gåvobrev  2.650 kr

Gåvobrev online eller över telefon

Hos Lexly kan du när som helst upprätta ett gåvobrev själv online. Du kan även få hjälp av jurist på telefon eller video.

Online 1.075 kr (ord.1.195 kr)
Med jurist 2.691 kr (ord. 2.990 kr) 

Gåvobrev

När du ska ge bort något värdefullt som t. ex. en fastighet så behöver du ett gåvobrev. Med gåvobrevet kan du t. ex. göra gåvan till enskild egendom som hen får behålla vid eventuell skilsmässa. 

Ett gåvobrev upprättas för det mesta om t. ex. en släkting skänker en summa pengar eller del i fastighet. Gåvobrevet säkerställer då att det är enskild egendom om hen gifter sig eller blir sambo. I gåvobrevet kan man också ange förbehåll att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv, skrivs inget gåvobrev så är huvudregeln att gåvans värde ska räkna av från framtida arv.

Mellan makar så kan man också upprätta gåvobrev när det rör sig om en enstaka tillgång. Men om man vill göra en större fördelning av tillgångarna som t. ex både fastighet, lån, bankmedel så är det bättre att upprätta ett bodelningsavtal. 

Tidsåtgången för att upprätta ett gåvobrev kan variera beroende på om det är en fastighet inblandad och om man behöver beräkna skatteeffekter, rättvisa mellan barn etc.

Gåvobrev bostadsrätt

Om du ska upprätta ett gåvobrev för en bostadsrätt så ska bostadsrättsföreningen meddelas och godkänna den nya medlemmen i föreningen. Vanligtvis gör man det genom att skriva ett gåvobrev som uppfyller alla formkrav.