Inbördes Testamente

Inbördes testamente med lokal personlig rådgivning

Boka ett möte med en auktoriserad boutredare nära dig. En timmas rådgivning, upprättande av inbördes testamente samt ett möte för undertecknande och bevittning ingår. Pris 4.300 kr

Inbördes testamente online eller över telefon

Hos Lexly kan du när som helst upprätta ett inbördes testamente själv online. Du kan även få hjälp av jurist på telefon eller video. Online 1.525 kr (ord.1.695 kr) Med jurist 4.491 kr (ord. 4.990 kr)

Inbördes testamente

Är du sambo eller gift med barn på varsitt håll? Då är det vanligt att upprätta ett inbördes testamente (gemensamt testamente) som får de juridiska förhållandena till era särkullbarn att likna det som gäller för gemensamma barn.

Syftet med ett inbördes testamente är att man ärver varandra och på så sätt blir mer ekonomiskt trygg när den ena dör. Med inbördes testamente får en ena parten fri förfoganderätt över de gemensamma tillgångarna. Men om det finns särkullbarn så har de alltid rätt till det som kallas ”laglott”, det består av 50% av det totala arvet som kallas ”arvslotten”. Resten får särkullbarnen ut när båda partner är avlidna.

Om ni är sambor och den ena parten avlider och inte skriver inbördes testamente kan det bli mycket ekonomiskt kännbart och kan t. ex. betyda att någon av er inte har råd att bo kvar i den gemensamma bostaden eftersom särkullbarnen har rätt till hälften av det som inte är reglerat som enskild egendom via andra juridiska handlingar.