Familjejuridik är det område inom juridiken där rättigheter och skyldigheter inom familjen regleras om det blir dödsfall eller skilsmässa. Det handlar oftast om att göra det tydligt vad som är “mitt och ditt” och undvika framtida konflikter.
Det finns olika typer av avtal vissa dokument som t. ex. testamente reglerar vad som händer om någon avlider och andra dokument som t. ex. bodelning är användbara vid en skilsmässa.

Det här är viktiga frågor i varje parrelation. Rätt hanterat så stärker familjejuridiken relationen och förenklar saker som ibland upplevs som känsliga. Ofta kan dokumenten ta bort problem och möjliga konflikter inom familjen då dokumenten gör det tydligt vad som gäller vid en skilsmässa eller ett dödsfall. Det är här Juridikpoolen specialiserade jurister kan hjälpa er att navigera rätt och bistå med experter för att hitta lösningar innan det uppstår problem.

Experter inom familjejuridik
Våra experter inom familjejuridik hjälper er i olika rättsliga frågor som rör familjelivet. Här kan ni få råd och stöd inom en rad områden och hjälp med dokument som testamente, äktenskapsförord och samboavtal, framtidsfullmakt etc. På Juridikpoolen har vi fasta priser både när du vill skriva ett avtal online. När du vill träffa en jurist för ett fysiskt möte och få hjälp med att skriva ett avtal eller en allmän konsultation så kan priserna vara lite varierande beroende på vilken hjälp du behöver

Familjejuridiken följer oss från vaggan till graven. Det är det rättsområde som vi alla, förr eller senare, kommer i kontakt med. Här är några av de områden som vi kan hjälpa dig med:

* Parförhållande: Vad är det som gäller för sammanboende? Hur skiljer sig sambos förhållande mot ett äktenskap i juridisk mening? Det kan behövas flera avtal och dokument för att t. ex. reglera ett sambo- eller äktenskap om man t ex. fått en gåva från föräldrar, gått in med olika delar kapital i en bostad etc. Oftast är det bäst att sätta sig mer med en av våra auktoriserade boutredare, berätta om sin situation och sina önskningar för att sedan tillsammans komma fram till vilka avtal och dokument som ska upprättas.

* Arvsrätt: Vem ärver den som avlider? I vilken ordning ärver man och vem har rätt till vad? Arvrätten reglerar hur ett arv ska fördelas. Det här är en del av familjejuridiken, där det lätt kan uppstå problem och konflikter. Därför är det t ex viktigt att reglera arvsrätten med ett testamente.

* Bodelning: Vad händer då den ena partnern dör eller om parterna separerar? Ska sommarstugan på Öland säljas, ska den gemensamma bostaden vara kvar hos den efterlevande? Hur gör man med bilen och segelbåten? Det finns tydliga lagar för hur olika typer av bodelning ska ske men ofta har man andra önskningar. Då är det bra att få kvalificerad hjälp av en person som har goda kunskaper i familjejuridik och kan göra både lagen och alternativen tydliga.