Bodelningsavtal

Bodelningsavtal med lokal personlig rådgivning

Boka ett möte med en auktoriserad boutredare nära dig. Förberedande möte, upprättande av handling, genomgång av bodelningsavtalet och undertecknande av dokument.

Pris från 5.400 kr

Bodelning online eller över telefon

Hos Lexly kan du när som helst upprätta ett bodelningsavtal själv online. Du kan även få hjälp av jurist på telefon eller video.

Online 1.615 kr (ord. 1.795 kr)
Med jurist 7.191 kr (ord. 7.990 kr) 

Bodelningsavtal under äktenskap

När man gifter sig så får man automatiskt del av varandras tillgångar vid en skilsmässa, den sk giftorätten. Men under ett äktenskap kan det finna skäl att dela upp sina tillgångar och får klarlagt vem som äger vad. Det görs i ett bodelningsavtal. 

I en bodelning under äktenskap gör makarna en förteckning över de tillgångar och skulder som ska ingå i bodelningen och fördelar därefter egendomen emellan sig. Om det är en enskild tillgång som ska delas så kan det räcka med ett gåvobrev men om det är flera tillgångar och fastigheter så gäller bodelningsavtal. 

En bodelning under äktenskap innebär dock att egendomen fortfarande ska ingå i en senare bodelning om makarna skiljer sig. För det fall makarna vill att egendomen ska bli enskild behöver makarna upprätta ett äktenskapsförord. En bodelning under äktenskap ska först anmälas till Skatteverket.  

 

Bodelningsavtal vid skilsmässa 

Om man skiljer sig är det viktigt att upprätta ett bodelningsavtal där man delar upp sin egendom emellan sig. Det gäller både om man är gift eller sambo. Om ni skiljer er ska ni först lämna in en ansökan om skilsmässa till Tingsrätten, det är valfritt om ni sedan vill registrera själva bodelningshandlingen hos Skatteverket.  

Om man inte upprättar ett sådant bodelningsavtal kan det t. ex. bli svårt att få ett nytt bolån, detta eftersom rätten till bodelning finns kvar en lång tid efter skilsmässan. Därför är det bra att upprätta bodelningsavtalet snarast.  

 

Bodelningsavtal kan ta tid att upprätta

Det kan ta tid att upprätta en bodelningshandling om det finns många saker att diskutera och ta ställning till. Det kan handla om pensioner, skattekonsekvenser, tvister om lösöre etc. som kan behöva hanteras. Erfarenhetsmässigt kan det ta tid om parterna inte är överens. Att båda parter är överens och att bodelningen är slutgiltig och inte går att riva upp är viktigt så att det inte uppkommer framtida tvister 

 

För gifta par gäller:

För gifta eller registrerat partnerskap gäller att de tillgångar och skulder som inte är enskild egendom genom gåvobrev, äktenskapsförord eller testamente ska tas upp i bodelningsavtalet. Det som blir kvar delas lika mellan makarna. Det kan vara så att den ena maken har egendom till ett högre värde än den andre, men är det inte reglerat som enskild egendom så ska det fördelas lika mellan makarna om inte makarna är överens om annat.

 

För sambor gäller:  

För sambor gäller att det endast är bostäder och bohag som införskaffats under den tid ni varit tillsammans som är föremål för bodelningsavtalet. Om fastigheten eller viss del av bohaget är köpt av den ena parten före ni blev sambor så ingår den inte i bodelningen. Sambolagen tar inte hänsyn till vilken som faktiskt äger eller har finansierat fastigheten om den har införskaffats under tiden ni varit sambor.