Testamente

Testamente med lokal personlig rådgivning

Boka ett möte med en auktoriserad boutredare nära dig. En timmas rådgivning, upprättande av testamente samt ett möte för undertecknande och bevittning ingår.

Pris 4.300 kr

Testamente online eller över telefon

Hos Lexly kan du när som helst upprätta ett testamente själv online. Du kan även få hjälp av jurist på telefon eller video.

Online 1.525 kr (ord.1.695 kr)
Med jurist 4.491 kr (ord. 4.990 kr)

Upprätta ett testamente

I ett testamente reglerar du vem som ska ärva dig och undviker oklarheter i framtiden. De flesta har anledning att skriva ett testamente, det skapar trygghet och gör att saker blir som du har tänkt dig.

Viktigt att komma ihåg är att man inte kan testamentera hur som helst. Det finns en given arvsordning men det går oftast att skriva ett testamente där du i de flesta fall kan se till att de du vill ska ärva dig också gör det.

Sambo eller gifta?

I många fall kan familjesituationen vara komplicerad. Sambor har ingen arvsrätt efter varandra utan måste upprätta ett gemensamt testamente för att ärva varandra. Annars är det endast alla möbler och bostaden som köpts för att användas tillsammans delas lika.
Om det finns barn från tidigare äktenskap (särkullbarn) så har de rätt att få ut sitt arv direkt när föräldern dör.
Det är vanligt att testamenten skrivs om flera gånger under livstiden allt efter som familjen utvecklas. Det är alltid klokt att anlita en jurist på en av våra anslutna byråer för att diskutera just din situation.

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Frågor om arv och testamente regleras i Ärvdabalken. Där står t ex vilka krav ett testamente måste uppfylla för att vara giltigt:

  1. Det ska vara skriftligt och ge ett klart uttryck för testatorns (den som testamenterar) vilja och hur tillgångarna ska fördelas.
  2. Det ska vara underskrivet av testatorn
  3. Det ska vara undertecknat av två vittnen som är med när testatorn undertecknar dokumentet. Vittnena får inte vara släkt med testatorn eller vara mottagare av arvet och över 15 år gamla.

Gemensamt, inbördes testamente

Är du sambo eller gift med barn på varsitt håll? Då är det vanligt att upprätta ett inbördes testamente som får de juridiska förhållandena till era särkullbarn att påminna som om ni hade gemensamma barn.